sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Zwrot towaru i pieniędzy

Wzory formularzy:

Adres, pod którym przyjmowane są zwroty towarów:

ole.pl | Magazyn
ul. Fryderyka Chopina 58
38-300 Gorlice

Dołączenie formularza odstąpienia od umowy do paczki ze zwracanym towarem ułatwia jej identyfikację i przyspiesza załatwienie sprawy.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten, w ramach umownego prawa odstąpienia od umowy, został wydłużony do 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: ole.pl | Magazyn, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwrot towaru i pieniędzy”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (przyspiesza to i ułatwia załatwienie Państwa sprawy), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: OLE.PL Magazyn, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM
1.1. Niezależnie od uregulowań pkt. 10 Regulaminu, Przedsiębiorcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
1.2. W ramach umownego prawa odstąpienia od Umowy, przedsiębiorca może odstąpić od Umowy oraz zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
1.3. Zwracany przez przedsiębiorcę Produkt nie może być uszkodzony, a także nie powinien nosić śladów użytkowania. Produkt powinien posiadać oryginalne, kompletne oraz niezniszczone opakowanie oraz niezbędną dokumentację.
1.4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje przedsiębiorcom w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
1.5. W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić Formularz Zwrotu: Wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy (klient nie będący konsumentem) oraz przesłać go:
1.5.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl,
1.5.2. faksem pod numerem telefonu +48 614151883.
1.6. Przedsiębiorca może zwrócić Produkt na adres: ole.pl | Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice.