sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Jak rozmieścić tablice ostrzegawcze w obiektach użyteczności publicznej?

12-12-2020

Ostrzeżenie przed mokra podłogąZ pewnością wielokrotnie w sklepie lub galerii handlowej spotkałeś się z tablicą ostrzegawczą „Uwaga! Mokra podłoga”. To świetny przykład informacyjnej tablicy BHP, która przestrzega przed wypadkiem i potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia.

W sklepie ole.pl znajdziesz zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne tablice informacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo gościom oraz pracownikom biur i centrów handlowych. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o tablicach informacyjnych i ostrzegawczych.

 

Dlaczego przepisy BHP są tak istotne?

Dochowanie norm bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe nie tylko dla sprawnego funkcjonowania firmy, ale przede wszystkim dla zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim osobom, które w niej pracują oraz ją odwiedzają. Zarówno tablice informacyjne zewnętrzne, jak i tablice informacyjne wewnętrzne powinny spełniać normę zgodności EN 7010. To najnowsza i powszechnie obowiązująca norma jakości i standardów, stosowana nie tylko w Polsce, ale także na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Ujednolicenie oznaczeń na polu międzynarodowym jest niezwykle istotne ze względu na powszechny ruch transgraniczny, który sprawia, że ludzie z łatwością podróżują po całym świecie.

Celem tabliczek informacyjnych BHP jest przekazanie informacji na temat zagrożenia, ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem lub poinformowanie o miejscu, gdzie znajdziemy sprzęt ratunkowy, jak na przykład nosze lub telefon awaryjny. Doskonałym przykładem znaku ostrzegawczego jest tablica informacyjna zewnętrzna ostrzegająca przed wilgotną powierzchnią.

 

Znaczenie słów – dlaczego napisy na znakach BHP są potrzebne?

Choć wiele tablic informacyjnych funkcjonuje doskonale w oparciu o graficzne przedstawienie sytuacji lub intuicyjny piktogram, niekiedy warto zadbać o to, by oznaczenia zostały wzbogacone o napis wyrażony słowami. Ma to znaczenie z kilku względów. Choć pracownicy każdej firmy powinni być przeszkoleni w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w zakładzie, nie dotyczy to gości z zewnątrz lub klientów. Dla nich samo graficzne przedstawienie informacji może okazać się niewystarczające.

Drugą przyczyną jest to, że ludzki mózg działa sprawniej (a zatem i szybciej przetwarza informacje), jeżeli otrzymuje bodziec równolegle w kilku postaciach. Dlatego tablice z piktogramem i napisem działają skuteczniej, lepiej trafiając do wyobraźni odbiorców. Z tego też powodu włączyliśmy do oferty naszego sklepu znaki BHP marek Splast oraz CleanPro, wykorzystujące połączenie informacji słownej oraz graficznej i pozwalające z większą dokładnością zadbać o bezpieczeństwo osób poruszających się po sprzątanym obszarze.

 

Zadbaj o jakość oznaczeń BHP

Decydując się na zakup zewnętrznych tablic ogłoszeniowych lub tablic informacyjnych powinieneś także wziąć pod uwagę jakość wykonania oznaczeń. W praktyce oznacza to, że tabliczki informacyjne powinny być wytworzone z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, a także wysokie i niskie temperatury. Bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniej jakości barwników, które sprawią, że oznaczenia nie będą blakły wraz z upływem czasu oraz pod wpływem promieni słonecznych.

Wszystkie piktogramy powinny być na tyle wyraźne i czytelne, aby odbiorca nie musiał się zastanawiać, jaka informacja jest przedmiotem przekazu. Kluczowa jest także łatwość montażu tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Dlatego znaki naklejane powinny mocno przywierać do powierzchni, a pionowe tablice rozstawiane na płaskiej powierzchni opierać się na stabilnym stelażu.

Przykładem takiego wysokiej jakości produktu jest ostrzegająca przed śliską nawierzchnią tablica BHP marki Splast, która została wykonana z jaskrawego, pomarańczowego tworzywa sztucznego, dobrze widocznego zarówno w słabym oświetleniu, jak i z dużej odległości. Jej rozkładanie i przenoszenie jest niezwykle proste, a dwa uchwyty (plastikowy i metalowy) pozwalają na łatwy transport z miejsca na miejsce podczas czyszczenia dużych pomieszczeń i długich korytarzy. Stabilna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie i brak ryzyka przypadkowego upadku znaku, przy zachowaniu niskiej wagi, wynoszącej zaledwie 0,7 kilograma.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup plastikowej tablicy informacyjnej zewnętrznej marki CleanPro, dostępnej w jaskrawożółtym kolorze.

 

Gdzie rozmieszczać zewnętrzne tablice informacyjne i ogłoszeniowe

Aby tablice informacyjne działały skutecznie, należy umiejscowić je w odpowiednim miejscu tak, aby zapewnić maksymalną widoczność oznaczeń. Dlatego wszystkie wolnostojące znaki BHP powinny znajdować się na możliwie otwartej powierzchni. Nie chowaj ich tuż za rogiem, a także za kolumnami, filarami i załamaniami ścian.

W przypadku znaków wiszących na ścianach lub innych płaszczyznach pionowych istotne są dwie kwestie. Po pierwsze, warto je przymocować w centralnym punkcie. Dzięki temu nie będzie konieczne wypatrywanie oznaczeń BHP, co jest istotne ze względu na to, że zarówno pracownicy, jak i klienci, powinni dostrzegać oznaczenia z daleka, a jeżeli jest to możliwe, to widzieć je jeszcze przed wejściem do pomieszczenia lub na obszar, którego oznaczenie dotyczy.

Drugą bardzo istotną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, aby zawsze wieszać lub przyklejać oznaczenia na wysokości wzrostu przeciętnego, dorosłego człowieka. Nawet najbardziej przemyślane tabliczki informacyjne nie na wiele się zdadzą, jeżeli będą umieszczone zbyt nisko lub zbyt wysoko.

Niestety, w stresie lub pod wpływem strachu znakomita większość ludzi zaczyna działać w sposób maksymalnie zautomatyzowany - w związku z tym odpowiednie oznaczenia należy umieścić w taki sposób, aby ostentacyjnie rzucały się w oczy i były naprawdę trudne do przeoczenia. Dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że ostrzeżenia zostaną dostrzeżone w porę i zapobiegną tragedii.

 

Konsekwencje braku oznaczeń BHP

Nieumieszczenie zewnętrznych tabliczek informacyjnych lub tablic ostrzegawczych BHP lub uczynienie tego w sposób nieprawidłowy naraża pracodawcę, ale także pracownika, na odpowiedzialność w świetle obowiązujących przepisów prawa. Jakich konsekwencji można się spodziewać?

Naruszenie norm BHP przez pracownika to formalna podstawa na nałożenie na niego kary upomnienia lub nagany. Uporczywe zaś ich ignorowanie może skończyć się nałożeniem na niego kary pieniężnej. Znacznie surowiej przedstawia się jednak odpowiedzialność pracodawcy lub przełożonego, który dopuścił się naruszenia praw pracowniczych poprzez złamanie norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z regulacjami wynikającymi z kodeksu pracy, w takiej sytuacji należy liczyć się z otrzymaniem grzywny w wysokości od tysiąca do nawet trzydziestu tysięcy złotych, w zależności od wagi uchybienia.

Obok kary finansowej, ustawodawca przewidział także możliwość nałożenia przez sąd kary ograniczenia wolności, grzywny karnej lub pozbawienia wolności do trzech lat. Każdorazowo, w toku procesu sądowego, skład orzekający ocenia stopień naruszenia norm BHP i ustala, czy było ono rażące.

 

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z naruszenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o wypadku pracownika odpowiednie służby. Zaniechanie tego obowiązku prowadzi do nałożenia dalszej grzywny. Brak zewnętrznej tablicy BHP rodzi także odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę na gruncie kodeksu cywilnego. Poszkodowany pracownik lub klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie związane z wypadkiem.

Pomimo, że powodzenie takiego procesu może wydawać się wątpliwe, a samo postępowanie potrafi trwać często kilka lat, wielokrotnie zdarza się, że sądy powszechne zasądzają w podobnych wyrokach wielotysięczne kwoty.

 

Dlaczego warto uważać na przestrzeganie zasad BHP?

Choć może się wydawać, że zwykły znak „Uwaga. Mokra podłoga” może wyglądać pretensjonalnie w niewielkim sklepie, nie ryzykuj wysokiej kary finansowej lub kary pozbawienia wolności. Zadbaj o to, aby w Twojej firmie tabliczki informacyjne BHP były rozmieszczone prawidłowo i nie pozostawiały niedomówień co do tego, na co należy uważać.

Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami lub zapoznaj się z ofertą naszego sklepu, gdzie znajdziesz najpopularniejsze oznaczenia BHP produkowane przez renomowane firmy takie jak Splast i CleanPRO.

 

Ryszard Kurek

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, pliki oraz inne dane) prezentowany w sklepie internetowym OLE.PL nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.