sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Afryka: brak dostępu do toalet i tego konsekwencje.

03-10-2023

Zaskoczeniem może być jak niebagatelny wpływ na rozwój chorób i wirusów ma brak dostępu do toalety. Pełnią one kluczową rolę w zachowaniu higieny i zdrowia społeczności na całym świecie. Jednak w wielu częściach Afryki dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych wciąż pozostaje poważnym wyzwaniem, co ma znaczący wpływ na zdrowie ludności i rozwój różnych chorób, w tym tych wywołanych przez wirusy. Dodatkowo prowadzi to do zanieczyszczeń wody na ogromną skalę a w najgorszych przypadkach do ataków fizycznych i molestowania. 

Dostęp do toalet w Afryce

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz UNICEF z 2020 roku, około 60% ludności Afryki Subsaharyjskiej nie miało dostępu do bezpiecznych usług sanitarnych, a co piąty mieszkaniec tego regionu załatwiał swoje potrzeby na otwartym terenie. Co więcej, choć dostęp do czystej wody bieżącej jest kluczowym czynnikiem w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób, w 2020 roku tylko około 58% populacji Afryki Subsaharyjskiej miało dostęp do bezpiecznych źródeł wody pitnej. Te dane ukazują ogrom wyzwań, przed którymi stoi kontynent w kwestii poprawy warunków sanitarnych i dostępu do podstawowych zasobów.

Brak dostępu do bezpiecznych toalet oraz czystej wody w Afryce Subsaharyjskiej jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale również społecznym i ekonomicznym. Dla wielu społeczności brak wody oznacza codziennie wielogodzinne podróże, często pokonywane przez kobiety i dzieci, aby zdobyć wodę dla swoich rodzin. Te trudności nie tylko pochłaniają czas, który mógłby być przeznaczony na edukację lub pracę, ale także narażają je na ryzyko wypadków, napadów czy innych form przemocy.

Brak dostępu do toalet i jego konsekwencje:

 1. Kontaminacja wód  

  Brak toalet prowadzi do skażenia źródeł wody przez ludzkie odchody, co stwarza idealne warunki dla rozmnażania się patogenów, w tym wirusów. Kontaminowana woda może prowadzić do wielu chorób, takich jak cholera czy biegunka, które są przyczyną wielu zgonów, zwłaszcza wśród dzieci.
 2. Rozprzestrzenianie się chorób 

  Wirusy, takie jak rotawirusy czy norowirusy, mogą łatwo rozprzestrzeniać się w społecznościach, gdzie ludzie nie mają dostępu do toalet. Brak odpowiedniej higieny rąk po kontakcie z zanieczyszczonym środowiskiem może prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji.
 3. Brak edukacji na temat higieny

  W społecznościach, które nie mają dostępu do toalet, często brakuje również edukacji na temat higieny. Brak świadomości na temat prawidłowego mycia rąk i innych praktyk sanitarnych może sprzyjać rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.
 4. Ataki fizyczne i molestowanie

  Kiedy kobiety i dziewczęta są zmuszone załatwiać swoje potrzeby na otwartej przestrzeni, zwłaszcza w nocy, stają się bardziej narażone na ataki fizyczne, molestowanie oraz przemoc seksualną. W niektórych społecznościach brak toalet w domach prowadzi do sytuacji, gdzie kobiety muszą szukać odległych i izolowanych miejsc, co zwiększa ich narażenie na przemoc.

 5. Menstruacja a dostęp do toalet

  Menstruacja jest kolejnym czynnikiem komplikującym życie kobiet w miejscach bez dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych. Brak prywatności, bezpiecznych toalet oraz dostępu do środków higienicznych sprawia, że menstruacja staje się czasem wstydu, dyskomfortu i ryzyka zdrowotnego dla wielu dziewcząt i kobiet. Niektóre z nich opuszczają szkołę lub pracę w dni menstruacji z powodu braku odpowiednich warunków sanitarnych.

 6. Społeczne i kulturowe implikacje

  W wielu społecznościach afrykańskich kwestie związane z potrzebami fizjologicznymi i menstruacją są tematem tabu. Brak edukacji na temat higieny menstruacyjnej oraz przemoc związana z brakiem dostępu do toalet wpływają na poczucie wartości, godność oraz status społeczny kobiet.

toaleta-kenia-afryka

 

Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty związane z leczeniem chorób wywołanych brakiem dostępu do czystej wody oraz odpowiednich warunków sanitarnych stanowią duże obciążenie dla gospodarek tych krajów. Ograniczają one także potencjał rozwojowy regionu, gdyż choroby i brak edukacji wynikający z tych problemów utrudniają społecznościom pełne wykorzystanie ich potencjału.

Aby skutecznie zaradzić tym problemom, konieczne jest zintegrowane podejście, które uwzględnia zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i edukację społeczności na temat higieny oraz zarządzania zasobami wodnymi. Tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie trwałej poprawy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej.

Podsumowanie

Brak dostępu do toalet w Afryce ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i godność kobiet. Rozwiązanie tego problemu wymaga nie tylko inwestycji w infrastrukturę, ale także zmiany postaw społecznych, edukacji oraz świadomości na temat praw kobiet i ich potrzeb. Współpraca organizacji międzynarodowych, rządów lokalnych oraz społeczności może przynieść pozytywne zmiany w tej kwestii.

źródła:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220323225

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122244