sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Atest PZH - czy jest wymagany i jak go uzyskać?

10-02-2022

Producenci posiadający certyfikaty na własne produkty gwarantują wysokiej jakości wyroby. Pozytywna ocena potwierdzona Atestem PZH wskazuje, że używany zgodnie z przeznaczeniem produkt jest w pełni bezpieczny.

Co to jest atest PZH?

Atest PZH inaczej zwany Atestem Higienicznym PZH to dokument, który potwierdza zgodność produktu z normami bezpieczeństwa. Nowy produkt poddawany badaniom pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko naturalne jest certyfikatem, który określa jego jakość na podstawie wielu badań i testów.

Uzyskanie Atestu PZH jest konieczne przy produktach, które mają kontakt z wodą zdatną do picia. 

Atest PZH przez kogo wydawany?

Atest wydawany jest przez uprawnioną jednostkę, jaką w Polsce jest mieszczący się w Warszawie Instytut Badawczy założony 21 listopada 1918 roku figurujący obecnie pod nazwą Narodowy Instytut - Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH).

Atest PZH logo

Logo - Atest PZH

Atesty zawierają charakterystyczne logo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Czy atest jest obowiązkowy?

Czy każdy produkt koniecznie musi zostać zaopatrzony w atest higieniczny PZH? Od 2016 roku obowiązek posiadania certyfikatu został zawężony. Obowiązkowej ocenie higienicznej poddawane są produkty, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia, określa to art. 12.2 w ustawie o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków. Do innych produktów certyfikat wydawany jest dobrowolnie na podstawie złożonego przez producenta wniosku w Narodowym Instytucie - Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakład Higieny.

Wykaz produktów poddawanych atestacji dostępny jest na www.pzh.gov.pl

Produkty podlegające atestacji - wyposażenie toaletowe

 

Dozownik do mydła i środków dezynfekujących - automatyczny Faneco

Dozownik do mydła i środków dezynfekujących

automatyczny Faneco

 

Procesowi atestacji poddawane są produkty:

- sanitarne,
- rehabilitacyjne,
- armatura łazienkowa,
- filtry do oczyszczania wody,
- chemikalia do uzdatniania wody,
- wyroby stosowane w hotelach i na basenach.

Jak uzyskać atest higieniczny?

Proces atestacji rozpoczyna się po złożeniu wniosku i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, a także jego wcześniejszym opłaceniu. Uiszczenie opłaty za uzyskanie certyfikatu, jak również dostarczenie niezbędnych materiałów do badania jest obowiązkowe.

Atest PZH cennik

Cena atestu uzależniona jest od czasu, w jakim wniosek ma zostać rozpatrzony. Opłata administracyjna związana z procedurą ubiegania się o atest:

- zwykła trwa do 10 tygodni, opłata brutto wynosi 2.029,50 PLN
- ekspresowa do 2 tygodni opłata brutto jest nieco wyższa 3.505,50 PLN

w pilnych przypadkach można ustalić indywidualny termin rozpatrzenia wniosku.

Jak sprawdzić, czy produkt ma atest PZH?

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dany produkt posiada atest, należy skierować zapytanie bezpośrednio do miejsca, w jakim został zakupiony. Informacje o dostępności Atestu PZH posiada również producent. Warto inwestować w produkty potwierdzone dokumentem Narodowego Instytutu - Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakład Higieny. 

Autor: Katarzyna Szumska